TOP 50 SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG & DỊCH VỤ TRÊN TOÀN QUỐC

Sau 12 tháng triển khai phát động công tác bình chọn và tổng hợp điểm số cùng với sự quan tậm và phối hợp của các tỉnh, thành trên toàn quốc.Với các tiêu chí bình chọn cùng với sự tham gia của hơn 1000 doanh nghiệp được đề cử ở các địa phương và các doanh nghiệp trên cả nước. Sau một thời gian thẩm định và tổng hợp số điểm, ban tổ chức bao gồm Bộ công thương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức đã quyết định bình chọn 118 doanh nghiệp đạt số điểm cao nhất để báo cáo chủ tịch nước cũng như tôn vinh "Thương Hiệu Tin Sản Phẩm Chất Lượng Dịch Vụ Tận Tậm".

Như vậy, dựa trên 4 tiêu chí đánh giá và thang điểm bình chọn cho các doanh nghiệp với tổng điểm tối đa 100 điểm bao gồm các tiêu chí :
- Tiêu chí công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm : 85 điểm
- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp : 65 điểm
- Xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp : 50 điểm
- Văn hóa doanh nghiệp : 70 điểm

Như vậy, việc đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí về chất lượng và nỗ lực Công ty TNHH Bá Thành Ô Tô Bá Thành đã được ban tổ chức xét duyệt và bình chọn thuộc 1 trong 118 doanh nghiệp đạt giải thưởng TOP 50 “Thương Hiệu Tin Sản Phẩm Chất Lượng Dịch Vụ Tận Tậm" trên toàn quốc.

Chứng nhận và Cup Danh Dự